-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

รหัสโรงเรียน : 720112

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 นวมินทร์ 163 นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

-- advertisement --