-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

รหัสโรงเรียน : 720113

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 นวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 029479161

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

-- advertisement --