-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปทุมคงคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปทุมคงคา

รหัสโรงเรียน : 720125

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 920 สุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-3912-444

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปทุมคงคา

-- advertisement --