-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 720065

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 182 สุขุมวิท 62 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 023111786

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

-- advertisement --