-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 720056

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 728/2 พระราม 4 สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 026371178 – 80

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

-- advertisement --