-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

รหัสโรงเรียน : 720140

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1325 สุขุมวิท พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

-- advertisement --