โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

รหัสโรงเรียน : 720114

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 195 ลาดพร้าว 101 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 023760462

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง