-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

รหัสโรงเรียน : 720144

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171/3151 พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 0-2523-3402-5

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

-- advertisement --