-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีพฤฒา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีพฤฒา

รหัสโรงเรียน : 720145

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0+662-3682148

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีพฤฒา

-- advertisement --