โลโก้โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

รหัสโรงเรียน : 720138

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29 สุคนธ์สวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 025709939

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีวิทยา ๒