-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รหัสโรงเรียน : 720067

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 340 สีหบุรานุกิจ มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 025407202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

-- advertisement --