โลโก้โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

รหัสโรงเรียน : 720126

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 186 สุขุมวิท 22 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 022583348

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ