โลโก้โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 720132

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 567 สรงประภา ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-5661456

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)