-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

รหัสโรงเรียน : 720109

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54 วิภาวดีรังสิต ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 022773690

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

-- advertisement --