-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720073

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 786 พระรามที่ 3 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 022951338

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

-- advertisement --