-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 680839

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : 042293311

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

-- advertisement --