-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 680852

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 292 – พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 41370

โทรศัพท์ : 042910086

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์

-- advertisement --