-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกู่แก้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกู่แก้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 680891

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 187 – บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042256109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกู่แก้ววิทยา

-- advertisement --