-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 680883

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 042111404

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร

-- advertisement --