-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 680872

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 042-138457

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา

-- advertisement --