-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 680858

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 28 ทุ่งฝน – ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

โทรศัพท์ : 042268036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

-- advertisement --