โลโก้โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 680870

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 0422219920

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก