-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

รหัสโรงเรียน : 680892

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 225 – นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042250360

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

-- advertisement --