โลโก้โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 680889

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 164 – บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042258141

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา