โลโก้โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 680886

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 198 โคกก่อง-หินโงม บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 41260

โทรศัพท์ : 042910162

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล