-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามพร้าววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามพร้าววิทยา

รหัสโรงเรียน : 680831

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 550 – สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042349065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามพร้าววิทยา

-- advertisement --