-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 680893

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 220 – ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร

-- advertisement --