-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 680880

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 – สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี 41210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

-- advertisement --