-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 680847

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 203 โนนสะอาด-ศรีธาตุ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 411110

โทรศัพท์ : 042135244

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์

-- advertisement --