-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 680843

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159/2 พัฒนา5 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41360

โทรศัพท์ : 042-285717

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม

-- advertisement --