-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 680842

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98 – โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 41220

โทรศัพท์ : 045598660

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

-- advertisement --