-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 680855

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 601 อุดรธานี-สกลนคร หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042-261184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหานวิทยา

-- advertisement --