โลโก้โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม

รหัสโรงเรียน : 680850

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – สีออ กุมภวาปี อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042219560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม