-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 680826

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 430 อุดร-หนองแสง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042214138

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์

-- advertisement --