-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 680829

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 มิตรภาพ(อุดร-หนองคาย) กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-110312

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

-- advertisement --