-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

รหัสโรงเรียน : 680833

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 177 – บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4100

โทรศัพท์ : 042123115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรพัฒนาการ

-- advertisement --