-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 680828

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 อุดร-หนองบัวลำภู หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042221331

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

-- advertisement --