-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช

รหัสโรงเรียน : 680836

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 – นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-127058

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช

-- advertisement --