-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 680884

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 206 – เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 0934576825

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

-- advertisement --