-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 680881

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 56 อุดร-เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 042279116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

-- advertisement --