-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 680851

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 41370

โทรศัพท์ : 042-143600

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม

-- advertisement --