-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 680871

เขตการศึกษา : สพม.เขต 20

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 425 – บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190

โทรศัพท์ : 083-1446679

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา

-- advertisement --