-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

รหัสโรงเรียน : 660514

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 – จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042471050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

-- advertisement --