-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าบ่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าบ่อ

รหัสโรงเรียน : 660501

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ท่าบ่อ-บ้านผือ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110

โทรศัพท์ : 042431728

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าบ่อ

-- advertisement --