-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาดีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาดีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660547

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042414806

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาดีพิทยาคม

-- advertisement --