-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660508

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 บึงกาฬ-โซ่พิสัย นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042023433

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

-- advertisement --