-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 660544

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 มิตรภาพ สระใคร สระใคร หนองคาย 43100

โทรศัพท์ : 042419880

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำสวยวิทยา

-- advertisement --