-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบึงกาฬ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบึงกาฬ

รหัสโรงเรียน : 660507

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 211 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042491188

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบึงกาฬ

-- advertisement --