โลโก้โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 660539

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 393 – บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

โทรศัพท์ : 042-416190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม