-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 660494

เขตการศึกษา : สพม.เขต 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – มิตรภาพ โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 0-4241-1203

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

-- advertisement --